Ліга страхових організацій України

До уваги страховиків!

17 грудня Верховна Рада України зареєструвала поданий групою народних депутатів України VIII скликання проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування страхової діяльності та доходів, пов’язаних із страхуванням» №3668 від 17.12.2015 р., який враховує більшість пропозицій, наданих Лігою страхових організацій України.

Проект внесено народними депутатами України Рибалкою С.В., Довбенком М.В., Клімовим Л.М., Фурсіним І.Г., Романюком В.М., Поляковим М.А., Жолобецьким О.О., Різаненком П.О.

Як вже повідомлялося, у листопаді цього року Ліга страхових організацій України звернулась до Голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної та першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайла Довбенка щодо внесення з змін до Податкового кодексу України.

Ліга зазначила, що згідно з прийнятими змінами до Податкового кодексу з 1 січня 2015р. в Україні введено змішану систему оподаткування страхових компаній, а саме 3% податок на дохід і податок на прибуток на загальних підставах.

Ці податкові нововведення, на думку ЛСОУ, призведуть до збільшення податкового навантаження на 30-35%, наслідком чого буде погіршення фінансового стану страховиків, і вважає, що введення даної системи оподаткування для страхових компаній є несправедливою і дискримінаційною політикою, оскільки інші фінансові установи будуть платить тільки один податок.

Законопроект зареєстровано та передано на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Як зазначено в пояснювальній записці до проекту Закону України №3668 від 17.12.2015 р., метою законопроекту є створення справедливої системи оподаткування страхової діяльності та споживача страхових послуг, зокрема, шляхом внесення ряду змін до Податкового кодексу України якими передбачається:

щодо податку на прибуток підприємств:

–        визначення базою оподаткування податком на прибуток тільки прибуток страховика визначений ним у фінансовій звітності, який підлягає оподаткуванню за базовою ставкою податку 18%. Водночас ліквідувати додаткове оподаткування доходу страховика за ставкою 3% у вигляді страхових премій нарахованих за договорами страхування і співстрахування;

–        страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов’язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:

у межах договорів із обов’язкових видів страхування, договорів довгострокового страхування життя та договорів страхування додаткової пенсії, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) та викупні суми здійснюються на користь нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів “Зелена карта”, за договорами страхування (перестрахування) у межах міжнародної системи ядерних страхових пулів, а також за договорами страхування пасажирських перевезень цивільної авіації – за ставкою 0 відсотків;

у межах договорів страхування ризиків за межами України, договорів особистого страхування, крім зазначених у абзаці другому цього пункту, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, крім ризиків, зазначених в абзаці другому цього пункту, – за ставкою 4 відсотки суми, що перераховується, за рахунок такої суми у момент здійснення перерахування такої суми;

під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією),  – за ставкою 0 відсотків;

в інших випадках, за ставкою 12 відсотків суми таких платежів (виплат) за рахунок такої суми у момент здійснення перерахування такої суми.

щодо податку на доходи фізичних осіб:

–        не включати до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, в межах, які дозволяють визначати ці внески, як кошти соціального призначення частину страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя, договорами страхування додаткової пенсії та договорами добровільного медичного страхування, які сплачуються за рахунок підприємств, якщо така сума не перевищує 15 відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, але не більш як п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків.

–        оподаткування величини перевищення отриманої викупної суми над сумою внесених страхових платежів за договором довгострокового страхування життя, договором страхування додаткової пенсії, у разі дострокового розірвання страхувальником таких договорів;

–        узгодження норм податкового кодексу із визначенням довгострокового договору страхування життя викладеному в п. 14.1.52 кодексу та із визначенням договору страхування додаткової пенсії викладеному в п. 14.1.52 2 кодексу.

Hовини ЛСОУ Актуально