Ліга страхових організацій України

До уваги страховиків!

Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення зміни до Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження”

На виконання вимог статті 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, абзацу другого частини третьої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення в мережі Інтернет доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення зміни до Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження” (далі – проект розпорядження).

Проект розпорядження розроблено у зв’язку із необхідністю узгодження питання підтвердження перестраховими брокерами до органів доходів і зборів інформації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів із нормами податкового законодавства.

Потребує виключення пункт 7 Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.07.2013 № 2262, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.07.2013 за № 1285/23817 у зв’язку з тим, що наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 „Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860, обов’язок розрахунку (звіту) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України, покладений на страховика.

Прийняття проекту розпорядження дасть змогу узгодити між собою законодавство про фінансові послуги та податкове законодавство в частині недопущення покладання на суб’єктів господарювання обов’язків, що не передбачені чинним законодавством. Очікувані наслідки прийняття цього проекту розпорядження не передбачають нанесення шкоди учасникам ринку фінансових послуг.

http://nfp.gov.ua/news/1288.html

Hовини ЛСОУ Актуально