Ліга страхових організацій України

Мінфін удосконалив порядок відшкодування витрат при відрядженнях за кордон

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 21 березня 2007 р. №514 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. №663” в частині можливості відшкодування вартості страхового поліса при направленні у відрядження за кордон.

Відповідно до згаданої постанови Кабінету Міністрів України, державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження з України за кордон на термін до 60 календарних днів, підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, може відшкодовуватися вартість страхового поліса, за яким передбачено відшкодування витрат на:

– надання швидкої та невідкладної (екстреної) медичної допомоги страхувальнику і придбання необхідних медикаментів;

– переміщення страхувальника на територію України для надання медичної допомоги;

– відправлення труни з тілом (урни з прахом) страхувальника до місця поховання на території України та інші пов’язані з цим витрати.

При цьому слід зазначити, що вартість страхового поліса відшкодовується лише за наявності його оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу.

У разі коли правилами в’їзду та перебування у країні, до якої відряджається страхувальник, встановлені вимоги щодо розміру страхової суми, у договорі страхування визначається мінімальна страхова сума. При цьому термін дії договору страхування повинен відповідати терміну відрядження.

Якщо в країні, до якої відряджається страхувальник, медична допомога надається іноземним громадянам безоплатно, вартість страхового поліса не відшкодовується.

На офіційних веб-сторінках Міністерства закордонних справ України та Міністерства охорони здоров’я України можливо ознайомитися з інформацією щодо надання медичних послуг громадянам України за кордоном та про країни, при відрядженнях до яких громадянам України надається невідкладна медична допомога на безоплатній основі.

Прийняття та реалізація постанови Кабінету Міністрів України не спричинить додаткових витрат з державного чи місцевого бюджетів, оскільки міністерства та інші органи державної влади прийматимуть відповідні рішення щодо відряджень.

Новини страхування Україна