Ліга страхових організацій України

Нове керівництво СК «Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя»

На підставі рішення Чергових Загальних Зборів акціонерів ЗАТ “Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя” №12 від ЗО січня 2008р.

Призначено:

– Головою Правління Товариства Пана Андрія Степановича Пікулу на невизначений термін (паспорті дані вказані вище). До призначення на посаду обіймав керівні посади в Товаристві. Працював в СП «Українській Мобільний Зв’язок». Представництві «КРОНЕС». ДП «Багатогалузевий концерн «Співдружність». Разом з тим обіймає посаду Керівника Операційного Департаменту Товариства.

– Першим Заступником Голови Правління Товариства Сапсая Олександра Володимировича на невизначений термін (паспорт: СО 491033. виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.10.2000). Обіймає посаду Керівника Департаменту продажу Товариства, також обіймав керівні посади в ТОВ «Голден Тайл», Представництві фірми «Гексал АГ» в Україні.

Новини страхування Україна