Ліга страхових організацій України

Обсяг страхових надходжень СГ «ТАС» за підсумками одинадцяти місяців перевищив 557 млн. грн.The amount of insurance proceeds IG “TAS” after eleven months exceeded 557 million. UAH.

За підсумками січня – листопада 2015 року Страхова група «ТАС» зібрала 557,12 млн. грн. страхових платежів, що на 42,84% перевищує відповідні показники за аналогічний період минулого року.  Так, за полісами «Зелена картка» було зібрано 208,05 млн. грн., що становить 37,3% від загального обсягу надходжень. Варто додати,  що цьогорічний показник на 76,6% перевищує обсяг платежів за «Зеленою карткою», зібраних  за одинадцять місяців 2014 року. В свою чергу, за полісами обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників упродовж січня – листопада було зібрано 155,02 млн. грн. (27,8%), за договорами КАСКО – 70,94 млн. грн. (12,8%).

Водночас обсяг страхових виплат, здійснених СГ «ТАС» протягом зазначеного періоду, досяг позначки 193,16 млн. грн., що на 20,12% більше, ніж було відшкодовано впродовж січня – листопада минулого року. Найбільша частка виплат (31,3%) припадає на поліси «Зеленої картки», за якими загалом було відшкодовано 60,4 млн. грн. Зауважимо, що це на 83,7% перевищує показники виплат за «Зеленою карткою», здійснених за аналогічний період минулого року.  Дещо меншу суму було виплачено впродовж січня – листопада 2015 року за полісами «автоцивілки» – 54,57 млн. грн. (28,2%). Відповідно за договорами страхування наземного транспорту СГ «ТАС» виплатила 42,68 млн. грн. (22,1%).

Власне за листопад Страховою групою «ТАС» було зібрано 46,23 млн. грн., що на 36,55% більше обсягу платежів за одинадцятий місяць минулого року. Так, за полісами «Зеленої картки» було зібрано 18,15 млн. грн. страхових платежів (39,3%), за полісами ОСЦПВ – 14,21 млн. грн. (30,7%), за договорами КАСКО – 5,92 млн. грн. (12,8%).

За останній осінній місяць СГ «ТАС» було здійснено страхових виплат на загальну суму 20,74 млн. грн., що на 59,88% більше, ніж було відшкодовано компанією протягом листопада минулого року. Найбільша частка виплат – 35,1% – припадає на поліси «Зеленої картки», за якими було відшкодовано 7,27 млн. грн.  В свою чергу, за полісами «автоцивілки» в листопаді  СГ «ТАС» виплатила 5,98 млн. грн. (28,8%), за договорами КАСКО – 3,93 млн. грн. (18,9%).In January – November 2015 Insurance Group “TAS” has collected 557.12 million. UAH. insurance payments that 42.84% higher than the corresponding figures for the same period last year. Thus, policies “Green Card” was collected 208.05 million. UAH., Representing 37.3% of total revenues. It should be added that this year’s figure by 76.6% higher than the volume of payments for the “green card” collected for eleven months of 2014. In turn, the policy of compulsory insurance of civil liability of vehicle owners in January – November was collected 155.02 million. UAH. (27.8%), insurance contracts – 70,940,000. UAH. (12.8%).

However, the volume of insurance payments made IG “TAS” during this period reached a point 193.16 million. UAH., Which is 20.12% more than what was recovered in January – November of last year. The largest share of payments (31.3%) accounted for policies “Green Card”, which were reimbursed a total 60.4 million. UAH. Note that this is for 83.7% higher than payments under the “Green Card” made in the same period last year. A somewhat smaller amount was paid in January – November 2015 for policies “MTPL” – 54,570,000. USD. (28.2%). According insurance contracts ground transportation IG “TAS” paid 42.68 million. UAH. (22.1%).

Actually November Insurance Group “TAS” collected 46.23 million. UAH., Which is 36.55% more than the volume of payments for the eleventh month of the previous year. Thus, policies “Green card” collected 18.15 million. UAH. insurance premiums (39.3%) and MTPL policies – 14,210,000. UAH. (30.7%), insurance contracts – 5,920,000. UAH. (12.8%).

During the last month of autumn IG “TAS” was made insurance payments totaling 20.74 million. UAH., Which is 59.88% more than the company was reimbursed in November last year. The largest share of payments – 35.1% – accounted for policies “Green Card”, which had recovered 7.27 million. UAH. In turn, for policies “MTPL” in November IG “TAS” has paid 5.98 million. UAH. (28.8%), insurance contracts – 3,930,000. USD. (18.9%).

Новини страхування Україна