Ліга страхових організацій України

Промiнвестбанк та АСТ “Вексель” запроваджують послугу страхування депозитiв

Промiнвестбанк спiльно з АСТ “Вексель” найближчим часом запровадить нову послугу – страхування депозитiв, згiдно з якою АСТ “Вексель” гарантує кожному вкладнику банку, який уклав договiр страхування депозиту, вiдшкодування суми вкладу у повному обсязi та неотриманих вiдсоткiв згiдно умов договору. Про це повiдомляє прес-служба банку.

Страхуванню будуть пiдлягати за згодою вкладника пенсiйнi та iншi депозитнi вклади в усiх видах валют, розмiр яких складає вiд 1000 грн. у гривневому еквiвалентi за вiдповiдними тарифами. Термiн дiї договору страхування депозиту вiдповiдає строку дiї депозитного договору.

Новини страхування Україна