Ліга страхових організацій України

До уваги споживачів фінансових послуг!

З метою забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг Нацкомфінпослуг інформує про таке.

До Нацкомфінпослуг надходять звернення (скарги) громадян про нав’язування укладання договорів добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби в державних лікувальних закладах за участю працівників цих же лікувальних закладів, які не відповідають вимогам Закону України «Про страхування».

Враховуючи вищенаведене, повідомляємо, що, відповідно до Закону України «Про страхування», добровільне страхування – це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладанні договору страхування відповідно до законодавства.

Договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. Ніхто не може зобов’язати громадянина укласти договір добровільного страхування.

Договори добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби належать до добровільного виду страхування і укладаються лише за згодою страхувальників та не можуть бути передумовою для реалізації інших правовідносин, зокрема і щодо надання медичних послуг.

Звертаємо увагу, що страховик зобов’язаний ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування.

Нацкомфінпослуг наголошує, що у разі укладання договору добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби, в обов’язковому порядку отримуйте підтвердження про сплату страхового платежу, тому що договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.

Нацкомфінпослуг рекомендує перед підписанням договорів добровільного страхування уважно ознайомитися з умовами договору та правилами страхування.

Hовини ЛСОУ Актуально