Ліга страхових організацій України

СК „БРОКБІЗНЕС” підвела підсумки за 1-е півріччя 2006 року

Обсяг надходжень страхових платежів склав 6 336,6 тис. грн. Порівняно з 1-м півріччям 2005 року темп росту надходжень страхових платежів склав 563,3%.

Страховий портфель компанії на 30.06.2006 розподілився наступним чином: страхування майна (в т.ч. вогневі ризики та ризики стихійних явищ) – 36,5% (2 313,1 тис. грн.); страхування наземного транспорту – 27,9% (1 770,3 тис. грн.); вхідне перестрахування – 12,9% (819,0 тис. грн.); страхування фінансових ризиків та кредитів – 8,5% (540,4 тис. грн.); страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – 7,0% (445,7 тис. грн.); інши види страхування – 7,2% (448,1 тис. грн.).

Сума надходжень страхових платежів через філії компанії склала 23,7%, або 1500,3 тис. грн. Найбільшу питому вагу у страховому портфелі філій компанії має страхування наземного транспорту – 56,6% (849,1 тис. грн.).

Сума страхових виплат за 1-е півріччя 2006 року склала 306,1 тис. грн. Порівняно з 1-м півріччям 2005 року темп росту страхових виплат склав 333,4%. Найбільшу питому вагу у виплатах компанії займає страхування наземного транспорту – 61,7% (188,8 тис. грн.), на другому місці страхування фінансових ризиків – 17,7% (54,3 тис. грн.).

На 01.07.2006 року Страхова компанія „БРОКБІЗНЕС” має 13 філій в обласних центрах України: Дніпропетровськ, Херсон, Донецьк, Миколаїв, Івано-Франківськ, Луганськ, Вінниця, Ужгород (Закарпатська філія), Львів, Одеса, Харків, Рівне, Чернівці.

В другому півріччі 2006 року Страхова компанія „БРОКБІЗНЕС” планує відкрити 7 філій в наступних містах України: Запоріжжя, Черкаси, Краматорськ, Хмельницький, Суми, Луцьк, Горловка.

Компанія планує і надалі розвивати мережу філії та представництв, дотримуватися діючого росту надходжень страхових платежів, співпрацювати з провідними банками України.

Новини страхування Україна