Ліга страхових організацій України

СК «Енергополіс» відзвітувала за 2006 рік

30 травня 2007 року відбулись щорічні Загальні збори акціонерів ВАТ «АСК «Енергополіс». Акціонерами були розглянуті та одностайно затверджені звіт про діяльність Компанії в 2006 році, баланс та звіт про фінансові результати, визначені основні напрямки розвитку на 2007 рік та внесені зміни до Статуту.

Загальний обсяг зібраних в 2006 році страхових премій становить 37,1 млн. грн., при цьому страхові виплати склали 14,9 млн. грн. Станом на 01.01.2007 року розмір статутного капіталу Компанії склав 10,07 млн. грн., обсяг сформованих страхових резервів 14,05 млн. грн. (дивіться рейтинги страхових компаній).

Пріоритетними напрямками діяльності ВАТ «АСК «Енергополіс» у наступному році визначено розвиток найбільш перспективних видів страхування: майнового, особистого та страхування транспортних ризиків, збільшення обсягів страхових послуг, зміцнення фінансової стійкості Компанії, кадрового потенціалу, вдосконалення структури та бізнес-процесів Компанії, розвиток регіональної та агентської мережі.

На зборах були затверджені зміни у складі Спостережної Ради та Ревізійної комісії Компанії, а також прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу до 11,66 млн. грн.

Акціонери позитивно оцінили результати діяльності Компанії в минулому році та одностайно схвалили всі запропоновані правлінням рішення.

Новини страхування Україна