Ліга страхових організацій України

СК «Глобус» VIG в рейтингах за 9 місяців 2015р. “Globus” VIG in the rankings for the first 9 months of 2015

За рейтинговим дослідженням страхового ринку України за 9 місяців 2015 року («Insurance Top» № 4 (52) 2015), СК «Глобус» VIG підтвердила репутацію надійного та стабільного українського Страховика, зайнявши наступні рейтингові позиції:

ТОП – 60, за темпами росту премій (+ 50,64% росту);

ТОП –  8, за міжнародним страхуванням,- «Зелена Картка» (6 місце);

ТОП – 50, за обов’язковим страхуванням цивільно – правової відповідальності власників наземних транспортних засобів,- «Автоцивілка» (17 місце);

ТОП – 50, за добровільним страхуванням цивільно – правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ДГО);

ТОП –  50, за медичним страхуванням;

ТОП – 50, за добровільним страхуванням від нещасних випадків;

ТОП – 50, за добровільним страхуванням від вогню та стихійних лих;

ТОП – 50, за добровільним страхуванням майна;

ТОП – 60, за рівнем страхових виплат та відшкодувань (38 місце);

Високі рейтингові показники СК «Глобус» VIG свідчать про сталу довіру громадян до Компанії та про правильність обраної нею стратегії розвитку, спрямованої на надійне страхове убезпечення своїх клієнтів.By rating research the insurance market of Ukraine for 9 months 2015 («Insurance Top» № 4 (52) 2015), “Globus” VIG confirmed the reputation of a reliable and stable Ukrainian insurer, taking the following position rating:

TOP – 60, in terms of premium growth (+ 50.64% increase);

TOP – 8, the international insurance – “Green Card” (6th place);

TOP – 50 for compulsory civil – liability of owners of vehicles – “MTPL” (17th place);

TOP – 50 for voluntary insurance civil – liability of owners of vehicles;

TOP 50 – for health insurance;

TOP – 50 for voluntary insurance against accidents;

TOP – 50 for voluntary insurance against fire and natural disasters;

TOP – 50 for voluntary property insurance;

TOP – 60, the level of claims and recoveries (38 place);

High rating indicators “Globus» VIG show steady confidence in the Company and the correctness of its chosen development strategy aimed at reliable insurance protection of its customers.

Новини страхування Україна