Ліга страхових організацій України

СК «Юпітер» змінило найменування

У квітні цього року Загальні Збори акціонерів ЗАТ СК «Юпітер» прийняли стратегічне рішення про зміну найменування страховика на Закрите акціонерне товариство «Юпітер страхування життя Вієнна Іншуранс Груп».

Дана зміна є результатом об’єктивного та виваженого підходу до оцінки конкурентних переваг компанії на українському ринку страхування життя і прагненням акціонерів підкреслити приналежність компанії до однієї з найбільших та найавторитетніших страхових груп Центральної і Східної Європи – Vienna Insurance Group. Державна реєстрація нового найменування відбулась у червні 2007 року. У зв’язку зі зміною найменування товариству було переоформлено ліцензію на право здійснення добровільного страхування життя. Крім того, з метою створення більш зручних умов для взаємодії з клієнтами компанії, оптимізації банківського обслуговування та забезпечення бездоганної якості надання послуг Закритим акціонерним товариством «Юпітер страхування життя Вієнна Іншуранс Груп» було відкрито новий розрахунковий рахунок у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль». Причому компанія бере на себе усі витрати, пов’язані зі сплатою банківської комісії при переказі страхових платежів через відділення даного банку. Копія переоформленої ліцензії, а також реквізити нового банківського рахунку розміщені на офіційній електронній сторінці товариства за адресою www.jupiter.com.ua.

Новини страхування Україна