Ліга страхових організацій України

СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ЛСОУ ТА АСОЦІАЦІЄЮ ФІНАНСИСТІВ КАЗАХСТАНУ

Відбулося підписання угоди про співробітництво між Лігою страхових організацій України та Асоціацією фінансистів Казахстану.

Відбулося підписання угоди про співробітництво між Лігою страхових організацій України та Асоціацією фінансистів Казахстану.

Основними завданнями та принципами підписаної угоди є:

1. Допомога розвитку економічних зв’язків між Республікою Казахстан та Республікою Україна.

2. Сприяння розвитку страховою та перестрахової діяльності з врахування економічних інтересів Казахстану та України.

3. Сприяння розвитку експорту страхових та перестрахових послуг на відповідну територію.

4. Сприяння організації конференцій, семінарів та інших заходів.

5. Проведення обміну інформацією по основним напрямам розвитку міжнародної страхової та перестрахової діяльності та по розвиненню страхових послуг.

Зі сторони Ліги страхових організацій України угода була підписана Президентом ЛСОУ

О. Філонюком, зі сторони Асоціації фінансистів Казахстану – Головою Ради АФК С. Ахановим.

Архів Новини страхування