Ліга страхових організацій України

Статистика

Національний банк України (НБУ) здійснює регулювання та нагляд за страховою діяльністю в країні. НБУ регулярно публікує звіти, що включають статистичні дані про розвиток страхового ринку, фінансові показники страхових компаній, та інформацію про стан страхового ринку в Україні.

 

Наглядова статистика НБУ

Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» регулює відносини у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів і спрямований на забезпечення здійснення виплати за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та/або майну потерпілих осіб під час використання наземних транспортних засобів в Україні.

 

Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об’єднанням страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

 

Членами МТСБУ є 33 страхові компанії.

 

 

Статистичні дані МТСБУ

 

В цьому розділі наведена інформація щодо основних показників діяльності страховиків на страховому ринку починаючи з 2020 року.

 

Вся інформація згрупована у 7 дашбордах

 

1. Основні показники – наведені основні показники та тенденції на страховому ринку

2. Рейтинг СК – наведена інформація щодо рейтингу всіх страхових компанія за сумою страхових премій, страхових виплат, активів та зобов’язань.

3. Кількість СК – наведена інформація щодо динаміки страхових компаній за період (компанії зі страхування життя та компанії з видів страхування, інших, ніж страхування життя).

4. Ризикові види – наведена більш детальна інформація щодо ризикових видів страхування (рейтинг, страхові премії, страхові виплати, рівень виплат тощо).

5. ТОП-5 ризикові види – наведена інформація по основних ризикових видах страхування та перелік п’яти основних видів страхування за сумою страхових премій та сумою страхових виплат).

6. Договори ризикові види – наведена інформація про динаміку укладених договорів за ризиковими видами страхування.

7. Договори страхування життя – неведена інформація про динаміку укладених договорів зі страхування життя та кількості застрахованих фізичних осіб.

Для порівняння динаміки розвитку страхового ринку України з іншими країнами розділ «Міжнародна статистика» надає посилання на сайти з інформацією про світові тенденції та показники на страховому ринку. В цьому розділі ми оприлюднюємо посилання на сайти об’єднань страховиків та аналітичні сайти, де наводиться інформація щодо глобального страхового ринку.

Головним джерелом аналітичної інформацій щодо тенденцій на страховому ринку ЄС є інформація на сайті Європейської федерації страхування та перестрахування (Insurance Europe). Insurance Europe об’єднує 37 національні страхові асоціації та представляє компанії, на частку яких припадає близько 95% загального європейського доходу від премій.

Останній щорічний звіт Insurance Europe Annual Report 2023–2024 нещодавно було оприлюднено на сайті об’єднання.