Ліга страхових організацій України

Законодавство

1. Конституція України від 28 червня 1996 року
2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 року
3. Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003 року
4. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року
5. Закон України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” № 1953-ІХ від 14 грудня 2021 року
6. Закон України “Про страхування” № 1909-IX від 18 листопада 2021 року  
7. Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” № 1961-IV від 01 липня 2004 року
8. Закон України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” № 4391-VI від 09 лютого 2012 року
9. Закон України “Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності” № 1792-VIII від 20 грудня 2016 року
10. Закон України “Про Національний банк України” № 679-XIV від 20 травня 1999 року
11. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15 травня 2003 року
12. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
13. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX від 06 грудня 2019 року
14. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
15. Закон України “Про рекламу” № 270/96 від 03 липня 1996 року
16. Закон України “Про захист прав споживачів” №1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
17. Закон України “Про валюту та валютні операції” № 2473-VIII від 21 червня 2018 року
18. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
19. Постанова Правління Національного банку України від 05 листопада 2021 року № 114 “Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами”
20. Постанова Правління Національного банку України від 20 жовтня 2021 року № 108 “Про затвердження Положення щодо провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”
21. Постанова Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 “Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг”
22. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
23. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106
24. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107
25. Перелік небанківських фінансових установ, які зобов’язані виконувати обов’язки фінансових агентів відповідно до міжнародних договорів про обмін інформацією, затверджений постановою Правління Національного банку України від 07 липня 2020 року № 96
26. Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11 липня 2013 року № 2262, зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 31 липня 2013 року № 1285/23817
27. Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року № 673, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1483/20221 (зі змінами)
28. Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 23 липня 2013 № 2401, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2013 року за № 1398/23930
29. Методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 вересня 2005 року № 4660
30. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 200 “Про затвердження Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”
31. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 “Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг”
32. Постанова Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 183 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг”
33. Постанова Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 172 “Про затвердження Положення про використання електронного підпису та електронної печатки”
34. Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2023 року № 163 “Про затвердження Положення про таємницю фінансової послуги”
35. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 204 “Про затвердження Положення про порядок обліку страховиком договорів, пов’язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимоги до захисту інформації страховика”
36. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 203 “Про затвердження Положення про порядок формування страховиками технічних резервів”
37. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 201 “Про затвердження Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика”
38. Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2023 року № 194 “Про затвердження Положення про вимоги до системи управління страховика”
39. Постанова Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 187 “Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов’язки відповідального актуарія”
40. Постанова Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 184 “Про затвердження Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля”
41. Постанова Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 182 “Про затвердження Положення про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів за класами страхування”
42. Постанова Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 168 “Про затвердження Положення про порядок та умови укладення договору страхування відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами”
43. Постанова Правління Національного банку України від 19 грудня 2023 року № 166 “Про затвердження Положення про таємницю страхування”
44. Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2022 року № 109 “Про розміри страхових сум за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”
45. Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2022 року № 108 “Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”
46. Постанова Правління Національного банку України від 30 червня 2022 року № 135 ” Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (зі змінами)
47. Постанова Правління НБУ від 21.06.2024 № 71 “Про затвердження Положення про визначення методики оцінки активів і зобов’язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика та внесення змін до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика”

1. Закон України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” № 1953-ІХ від 14 грудня 2021 року
2. Закон України “Про страхування” № 1909-IX від 18 листопада 2021 року  
3. Постанова Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 “Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг”
4. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
5. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 83 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації”
6. Постанова Правління Національного банку України від 30 червня 2022 року № 135 “Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”
7. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 “Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг”
8. Постанова Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 187 “Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов’язки відповідального актуарія”
9. Постанова Правління Національного банку України від 06 січня 2023 року № 1 “Про затвердження Положення про ліцензування Експортно-кредитного агентства та умови провадження ним діяльності із страхування, перестрахування, надання гарантій та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”
10. Постанова Правління Національного банку України від 31 березня  2023 року № 43 “Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій”
11. Постанова Правління Національного банку України від 22 березня 2024 року № 35 “Про затвердження Положення про порядок поновлення тимчасово зупинених ліцензій та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177”

1. Постанова Правління Національного банку України від 21 грудня 2020 року № 162 “Про затвердження Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи”
2. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 85 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг”
3. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563 “Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів”
4. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 202 “Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами”
5. Постанова Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 183 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг”
6. Постанова Правління Національного банку України від 23 грудня 2023 року № 178 “Про затвердження Положення про порядок призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки”
7. Постанова Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 167 “Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг”
8. Постанова Правління Національного банку України від 14 грудня 2023 року № 162 “Про затвердження Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг”
9. Постанова Правління Національного банку України від 08 листопада 2023 року № 143 “Про затвердження Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільна важливість”

ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2009/138/ЄС від 25 листопада 2009 року про започаткування та ведення діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність II) (нова редакція)

 

ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/97 від 20 січня 2016 року про розповсюдження страхових послуг (нова редакція)

 

ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2002/87/ЄС від 16 грудня 2002 року про додатковий нагляд за кредитними установами, страховими компаніями та інвестиційними фірмами, що належать до фінансового конгломерату, та про внесення змін до директив Ради 73

 

ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2009/103/ЄС від 16 вересня 2009 року про страхування цивільної відповідальності у зв’язку з використанням моторних транспортних засобів та забезпечення виконання обов’язку щодо страхування такої відповідальності

 

Основні принципи, стандарти, керівництва та методологія оцінки страхування Міжнародної асоціації органів страхового нагляду від 1 жовтня 2011 року

 

Insurance Core Principles And Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups IAIS (англійською мовою зі змінами станом на 2019 рік)

 

ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2002/65/ЄС від 23 вересня 2002 року про дистанційну реалізацію споживчих фінансових послуг та про внесення змін до Директиви Ради 90/619/ЄЕС і директив 97/7/ЄС та 98/27/ЄС

 

Більше директив зі страхування