Ліга страхових організацій України

Законопроект про ОСАЦВ депутатів Морозова, Хомутинніка, Буряка було прийнято в першому читанні

Законопроект народних депутатів Морозова, Хомутинніка, Буряка в Верховній Раді було прийнято в першому читанні. У другому читанні закнопроект буде розглянуто 19 квітня 2005 року.

Щодо інших законопроектів не було прийнято рішення про включення їх до порядку денного сесії. Авторам було запропоновано подати пропозиції до прийнятого за основу закопроекту під час доопрацювання його до другого читання. СУПРОВІДНА ЗАПИСКА до проекту Закону України “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” 1.Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту Пункт 35.4. статті 35 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” (далі-Закон) містить підставу для відмови у виплаті страхового відшкодування – надання страховику потерпілим завідомо неправдивої інформації з метою завищення суми такого відшкодування. Така норма може призвести до відмов у виплаті страхового відшкодування навіть при незначному завищенні суми збитку. Підпункт “а” пункту 41.1. статті 41 Закону встановлює здійснення регламентних виплат з фонду захисту потерпілих за шкоду, заподіяну транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, в тому числі за пошкоджений транспортний засіб третьої особи та майно, що перебувало в такому транспортному засобі, незалежно від того, чи виконав потерпілий обов’язок щодо страхування своєї цивільно-правової відповідальності. Закон не передбачає фінансового механізму проведення попереджувальних (превентивних) заходів по безпеці дорожнього руху в частині забезпечення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Такий механізм діє в багатьох країнах, де існує даний вид обов’язкового страхування. 2.Цілі та завдання законопроекту Проект Закону України “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” розроблений з метою недопущення необгрунтованих відмов у проведенні страхових відшкодувань, забезпечення саморегуляції надходжень до фонду захисту потерпілих та виплат із нього, а також встановлення на рівні Закону фінансового механізму проведення попереджувальних (превентивних) заходів по безпеці дорожнього руху в частині забезпечення цього виду обов’язкового страхування та розширення пільг для соціально незахищених верств населення. 3.Загальна характеристика і основні положення законопроекту Законопроектом передбачається виключення пункту 35.4. статті 35 Закону, викладення у новій редакції підпункту “а” пункту 41.1. статті 41 Закону та доповнення цього Закону статтею 43. Виключення пункту 35.4. статті 35 Закону – це запобігання можливості страховикам відмовити виплатити страхове відшкодування при наявності страхового випадку лише на підставі завищеного, можливо навіть помилково, розміру збитку. Виключний перелік підстав для відмови має міститися в статті 32 Закону. Пропонується здійснювати регламентні виплати за рахунок коштів фонду захисту потерпілих у разі заподіяння шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб спричиненої транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної незабезпеченому транспортному засобу та майну, яке знаходилось в такому транспортному засобі. Запропонована стаття 43 Закону є правовою підставою створення цивілізованого фінансового механізму проведення попереджувальних (превентивних) заходів з безпеки дорожнього руху в частині забезпечення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Законопроект також доповнює існуючі пільги під час укладення договорів обов’язкового страхування відповідальності, доповнюючи перелік пільгових категорій інвалідами війни та учасниками війни. Також підвищується граничний об’єм двигуна для застосування пільги пенсіонерами, що особисто керують транспортним засобом – 50% знижка у вартості поліса може застосовуватися для пенсіонерів, які керують автомобілем з об’ємом двигуна до 2400 куб. см включно 4.Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання Сфера правового регулювання зазначеного питання базується на Законі України “Про страхування”, Цивільному кодексі України, Законі України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” та інших законодавчих актах. 5.Фінансово-економічне обгрунтування Реалізація проекту не потребує додаткових фінансових витрат за рахунок Державного бюджету України. ПРОЕКТ Вноситься народними депутатами України О. Морозовим В. Хомутинніком С. Буряком ЗАКОН УКРАЇНИ “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” Верховна Рада України постановляє: I. Внести до Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1) такі зміни: 1. Статтю 13 викласти в такій редакції: “Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України 13.1. Учасники бойових дій, що визначені законом, інваліди I групи та інваліди війни, які особисто керують належними їм транспортними засобами, звільняються від обов”язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом. 13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об”ємом двигуна до 2500 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов”язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – пенсіонерів, учасників війни – громадян України та інвалідів II групи, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі.” 2. Пункт 35.4 статті 35 виключити. 3. Підпункт “а” пункту 41.1. статті 41 викласти в такій редакції: “а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної транспортному засобу, який не відповідає вимогам пункту 1.7. статті 1 цього Закону, та майну, яке знаходилося в такому транспортному засобі;” 4. Доповнити статтею 43 у такій редакції: “Стаття 43. Фонд попереджувальних заходів МТСБУ 43.1. З метою проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості страхових випадків за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності створюється фонд попереджувальних заходів МТСБУ. 43.2. Джерелами формування фонду попереджувальних заходів МТСБУ є: 43.2.1 відрахування страховиків з премій обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі, визначеному президією МТСБУ, але не меншому 1 відсотка від отриманих премій за внутрішніми договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності; 43.2.2 добровільні внески та пожертвування; 43?.3. Порядок, умови формування та використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ встановлюються положенням про цей фонд, що затверджується президією МТСБУ та погоджується Координаційною радою МТСБУ Кошти фонду попереджувальних заходів МТСБУ є коштами МТСБУ, використання цих коштів здійснюється дирекцією МТСБУ. Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ звітує щорічно перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ.” 5. Пункт 46.1 статті 46 доповнити новим підпунктом такого змісту: “и) погодження положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ”. 6. Підпункт “г” пункту 47.4 статті 47 викласти у такій редакції: “г) затвердження, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ, положення про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, положення про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів та положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ;” ІІ. Прикінцеві положення Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Голова Верховної Ради України

Архів Новини страхування