Страхова компанія «Перша» провела збори акціонерів

Зборами акціонерів, які відбулися на базі центрального офісу компанії за адресою: м. Київ, пр. Червонозоряний, 150, було заслухано та затверджено звіт керівництва СК «Перша» про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Роботу керівництва компанії було визнано задовільною. Також, Зборами були затверджені звіти Наглядової ради та ревізійної комісії про результати роботи у звітному році, річний фінансовий звіт та баланс Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» за 2012 рік.

Станом на 31.12.2012 року активи компанії склали 94 697 тис. грн., чистий прибуток від діяльності склав 2 927 тис. грн..

Звітуючи перед акціонерами, Генеральний директор Страхової компанії Наталія Безбах відмітила, що в складний для підприємств фінансового сектору України рік компанією виконано практично всі поставлені завдання: «Минулий рік став для компанії роком переосмислення підходів до ведення бізнесу, усвідомлення істин існування, критичних навантажень та структурних перетворень. Світові виклики та внутрішні проблеми ставлять страховий ринок в залежність від зовнішнього середовища. В цих умовах, як ніколи, важливо виконувати взяті зобов‘язання, шукати компроміси у вирішенні проблемних питань, реалізовувати неординарні проекти. Зважаючи на це, керівництвом та співробітниками компанії докладено всіх зусиль для забезпечення фінансової стійкості компанії і благополучного виходу з кризового періоду».

Запорукою досягнення бажаних результатів керівництво компанії вважає підприємницький підхід до страхової справи, клієнторієнтовність, здоровий соціально-психологічний клімат в колективі та мотивування співробітників до роботи на кінцевий результат.