Страхова компанія «Перша» зберегла свої позиції в рейтингу «Insurance TOP»

2014 рік показав істотний спад загальної ділової активності, зокрема в фінансовому секторі економіки країни, але Страхова компанія «Перша» доклала максимум зусиль для збереження темпів і результатів трудової діяльності.
Так, за результатами 2014 року, згідно з даними журналу «Insurance TOP» СК «Перша» посідає 15 місце в рейтингу «Страхові резерви», що характеризує страховика на предмет забезпечення майбутніх страхових виплат.
В рейтингу «Страхові платежі за видами» «Перша» посідає 19-ту позицію. Економічна сутність цього показника доводить спроможність Компанії і надалі надавати повний комплекс страхових послуг.
За темпами росту премій і питомій вазі перестрахування Страхова компанія «Перша» також займає 19 місце. Ми пам’ятаємо, що показник «Передано у перестрахування» характеризує ступіть застосування Компанією перестрахувального захисту.
В ТОП50 на ринку добровільного страхування вантажів і багажу СК «Перша» посідає 5-ту позицію.
Вже традиційним стало 2 — е місце в страховому рейтингу «ТОП- 9» на ринку страхування «Зелена карта» за сумою страхових платежів.
А 4 — е місце в страховому рейтингу «ТОП- 25» ринку «добровільного страхування медичних витрат» за сумою страхових платежів показує прогрес на 3 позиції у порівнянні з досягненням минулого року.
«Завдяки виваженій управлінській політиці «Перша» продовжує утримувати лідерські позиції на страховому ринку. Компанія закінчили фінансовий рік з прибутком і високим рівнем ліквідності: грошові кошти в значній мірі покривають розрахунковий розмір зобов’язань Компанії перед Клієнтами, що свідчить про надійність і можливості своєчасно і в повному обсязі виконати прийняті на себе зобов’язання по виплатах страхових відшкодувань», — підкреслила Генеральний директор Страхової компанії «Перша» Наталія Безбах – «наразі ми маємо серйозні наміри активізувати свою роботу в сегментах по страхуванню майна і КАСКО. Вважаємо, що вже недостатньо «присутності» в цих сегментах, прийшов час показувати результати» .
Діяльність СК «Перша» за результатами 2014 року залишалася прибутковою. Перераховані фактори справили позитивний вплив на фінансову стійкість страховика і його кредитний рейтинг.