Hовини ЛСОУ

27.02.2008

Інформаційний напрям діяльності Ліга розглядає як однин з пріоритетних у своїй діяльності, ефективність якого у великій мірі визначає успіх розвитку страхової галузі

Для реалізації стратегічних завдань в напрямку розвитку інформаційного вектору національної страхової галузі ЛСОУ провела реформування організаційної структури і створила Центр інформаційної політики політики (директором Центру призначено Світлану Глушко). Метою створення Центру є формування цілісної інформаційної політики, що базується на якісній системі управління інформаційними потоками, як на регіональному, так і міжнародному рівнях. Створення Центру на базі […]

06.02.2008

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! Про надання статистичних даних зі страхування аграрних ризиків за 2007 рік

Шановні керівники!   Згідно з Положенням про принципи членства в Лізі страхових організацій України: членство в Лізі учасників ринку страхових послуг ґрунтується на принципах, одним з яких є: „прозорість і гласність – відкрите інформування громадськості шляхом публікації результатів діяльності на базі звітних даних, поданих до Ліги страхових організацій України, інформування про події та продукти компанії […]

16.01.2008

ЛСОУ ЗВЕРТАЄ УВАГУ УЧАСНИКІВ СТРАХОВОГО РИНКУ ТА КЛІЄНТІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ, ВКЛАДЕНИХ В УСТАНОВИ ДЕРЖСТРАХУ СРСР

Ліга страхових організацій України звертає увагу на порядок повернення заощаджень, вкладених в установи Держстраху СРСР, що визначений Постановою Кабінету Міністрів України № 1 від 9 січня 2008 року й відповідно до Законів України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» та «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих […]

16.01.2008

ЗВЕРНЕННЯ ДО ВСІХ УЧАСНИКІВ СТРАХОВОГО РИНКУ

ЛСОУ ОГОЛОШУЄ 2008-й – РОКОМ ВІДКРИТОГО СТРАХУВАННЯ

08.01.2008

ЛСОУ ОБЪЯВИЛА 2008-й – ГОДОМ «ОТКРЫТОГО СТРАХОВАНИЯ»

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) объявила наступающий 2008 год годом «Открытого страхования», так как считает, что он во многом станет решающим в будущем экономическом развитии Украины. ЛСОУ уверена, что первоосновой страхового бизнеса является его открытость и прозрачность. «Формирование прозрачной и транспарентной национальной системы страхования – первоочередная задача Лиги страховых организаций Украины, – заявил Президент ЛСОУ […]

08.01.2008

ЛСОУ ВНЕСЛА СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) внесла свои предложения и замечания к проекту Программы деятельности Кабинета министров на 2008 год. По информации пресс-службы ЛСОУ, основной акцент был сделан на социальных аспектах этого документа. В частности, предложены преобразования в области здравоохранения путем развития страховой медицины и формирования экономических предпосылок для этого; привлечение компаний по страхованию жизни к […]

26.12.2007

ЛСОУ ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ IV ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА ЛСОУ СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) объявила о начале IV Всеукраинского конкурса среди журналистов, работающих по страховой тематике, под девизом: «Всегда вместе с ЛСОУ мастера пера и слова».   Цель конкурса – содействие распространению качественной и объективной информации о развитии страхового дела в Украине, укрепление доверия к институту страхования, повышение уровня информированности населения о предлагаемых услугах […]

05.12.2007

С Нового года за отсутствие «автогражданки» — штраф

С 1 января сотрудники ГАИ будут проверять наличие у водителей полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Не выполнившим это требование ждет штраф в 17 гривень. Министерство юстиции зарегистрировало приказ министра внутренних дел, который предусматривает штраф за отсутствие страхового полиса «автогражданки» с 1 января 2008 года. В оставшееся до нового года время водители должны решить дилемму — […]

30.11.2007

ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ПРОПОНУЄ ВСТАНОВИТИ ОБОВ’ЯЗКОВІ НОРМИ КОДЕКСУ СТРАХОВОЇ ЕТИКИ

Ліга страхових організацій України запропонувала до відкритого обговорення проект Кодексу етики в страховій діяльності. Аналогічні правила поведінки на ринку діють в більшості країн Європи як громадська угода щодо якості надання страхових послуг, а в деяких країнах вони мають законодавче закріплення з відповідними санкціями щодо порушників.

26.11.2007

ПРОЕКТ КОДЕКСУ ЕТИКИ У СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Кодекс етики у страховій діяльності Ліги страхових організацій України (далі – Кодекс) має на меті встановлення добросовісних стосунків на українському страховому ринку та заохочення його здорового розвитку, зокрема шляхом: заохочення добросовісної конкуренції між страховиками та між страховими посередниками; заохочення та дотримання належного рівня стандартів ведення страхової діяльності; захисту споживачів від неналежної поведінки під час конкуренції; […]

20.11.2007

ГРАФІК ЗАСІДАНЬ РОБОЧИХ ГРУП З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТРАХУВАННЯ»

  Дата Час Питання Відповідальний Місце проведення 20.11.07 16:00 Робоча група з питань мед. страхування Срібний С. М. СК «ПЗУ Україна.» Вул.. М. Раскової, 11, 5 поверх, Зал засідань ЛСОУ 21.11.07 11:00 Робоча група корпоративного управління страховика, вимоги до органів управління Перетяжко А. І. СК «Український страховий альянс» Вул… М. Раскової, 11, 5 поверх, Зал […]

20.11.2007

Роз’яснення щодо необхідності подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції у в електронному вигляді

Статтею  4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (далі — Закон) визначено, що  страхові установи  є  суб’єктами  первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ). Відповідно до абзацу четвертого статті 5 Закону СПФМ зобов’язаний  забезпечувати виявлення і реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та надавати Держфінмоніторингу України інформацію про фінансову […]

06.11.2007

В рамках проекту «Відкрите страхування» ЛСОУ розміщує інформацію про діяльність страхових компаній із страхування життя, за підсумками 9 місяців 2007 року.

Інформація, містить дані 17 компаній, які в добровільному порядку надали свої дані для розміщення на сайті ЛСОУ.   Показники висвітлюють наступні моменти: загальний обсяг страхових премій, отриманих протягом 9 місяців поточного року; величина активів, статутного капіталу; обсяги страхових резервів, в т.ч. частка перестраховиків; інвестиційних дохід, що отримується від розміщення коштів резервів із страхування життя; розміри […]

30.10.2007

ЛИГА СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УКРАИНЫ НАСТАИВАЕТ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ НОРМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА

Лига страховых организаций Украины считает информационную прозрачность страхового рынка стратегически важным направлением развития отрасли и настаивает законодательном закреплении норм, которые обяжут страховые компании раскрывать информацию о своей деятельности с опубликованием ее в средствах массовой информации. ЛСОУ считает необходимым разработку и введение стандартов раскрытия информации о деятельности субъектов страхового рынка и обязательство страховщиков публиковать или размещать […]

19.10.2007

ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ВИМАГАЄ ВІД ДЕРЖФІНПОСЛУГ ПРОГНОЗУВАТИ ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ НОВОВВЕДЕНЬ

Сьогодні Ліга страхових організацій України надіслала листа Голові Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг В.Альошину, в якому вимагає врахування позиції ЛСОУ щодо вимоги Держфінпослуг перерозмістити страхові резерви, що представлені цінними паперами, у більш ліквідні активи, які пройшли лістинг на фондових біржах. ЛСОУ вважає, що дана вимога  не може бути виконана через те, що супроводжується […]

Страницы:  1 2 3 ... 203 204 205 ... 213 214 215