Докапіталізація страховиків повинна передбачати право включення субординованого боргу – ЛСОУ

Внаслідок втрати інвестиційного рейтингу Україною, погіршення макроекономічної ситуації в країні питання докапіталізації вітчизняних страховиків за рахунок додаткових емісії акцій у 2014-2015 рр. є проблематичним. Загальна проблема також супроводжується зниженням інвестиційної привабливості страхового ринку на фоні погіршення показників надходження страхових платежів та зростання страхових виплат за більшістю видів масових видів страхування (автострахування, медичне страхування, страхування майна тощо).

Зазначена ситуація щодо пошуку законних та ефективних інструментів підвищення капіталізації страховиків потребує розв’язання через внесення змін до Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя.

Одним із методів такої капіталізації страховика може бути субординований борг. Аналогічна практика є у кредитній сфері, що регулюється Положенням про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.09.2006 року №6261, Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні від 28.08.2001 №368.

У зв’язку з необхідністю недопущення погіршення ділової репутації страхового ринку та захисту споживачів страхових послуг ЛСОУ пропонує відповідно до МСФО нормативно врегулювати віднесення субординованого боргу на статтю балансу «Власний капітал». Зазначена норма сприятиме виведенню страховиків на прибуткову та конкурентну діяльність.