ЛСОУ направила пропозиції щодо основних засад грошово-кредитної політики на 2018 рік

Ліга страхових організацій України опрацювала пропозиції Правління Національного банку України та направила Громадській колегії Ради НБУ доповнення щодо основних засад грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу.

Враховуючи сучасний стан та потреби розвитку економіки України, ЛСОУ запропонувала доповнити основні засади грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу положеннями щодо:

— ефективного використовування внутрішніх інвестиційних ресурсів, зростання прямих іноземних інвестицій та зменшення зовнішнього боргу України;

— стимулювання використовування кредитних ресурсів на потреби функціонування і розвитку реального сектору економіки;

— створення механізмів забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності, сприяння збільшенню експортного потенціалу України, у тому числі експортного потенціалу малих та середніх підприємств;

— збільшення джерел та обсягів локальних (внутрішніх) довгострокових фінансових ресурсів, у тому числі сприяння створенню передумов для розвитку накопичувального страхування життя та накопичувального пенсійного забезпечення;

— необхідності прискорення обігу грошей;

— розвитку ринку страхових послуг та фондового ринку;

— забезпечення стабільності та динамічного розвитку фінансової системи в цілому, у тому числі створення рівних умов для конкуренції у фінансовому секторі;

— розроблення і запровадження спеціальних механізмів та інструментів, які б забезпечували та гарантували збереження коштів страхових резервів та пенсійних активів;

— розробки комплексної стратегії розвитку державних банків та забезпечення її виконання;

— удосконалення моделі функціонування ФГВФО та розроблення і створення системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя.

Грошово-кредитна політика є невід’ємною частиною державної економічної політики та у рівній мірі відноситься і до сфери господарювання, і до державних фінансів, і до соціальної сфери.

На думку віце-президента ЛСОУ Сергія Тарасова, «запропоновані доповнення підвищать ефективність грошово-кредитної політики, дозволять повніше використовувати її можливості та сприятимуть досягненню економічних і соціальних цілей держави».

Пропозиції стосовно розроблення Основних засад грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу було схвалено Правлінням НБУ 13 липня 2017 року з метою забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національний банк України, та відповідно до Закону України «Про Національний банк України».