ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній non-life страхування — учасників проекту «Відкрите страхування» за січень-травень 2019 року

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, за підсумками січня-травня 2019 року склали 3,9 млрд. грн.

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким видам страхування, як добровільне майнове страхування – 2032,6 млн. грн. (51,8 %) та добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 1041,1 млн. грн. (26,5 %). Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 641,2 млн. грн. (16,4 %), з добровільного страхування відповідальності – 207,2 млн. грн. (5,3 %).

Обсяг надходжень валових страхових премій у травні місяці зменшився на 20,7 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 708,7 млн. грн.).

Валові страхові виплати за підсумками січня-травня 2019 року склали 1,5 млрд. грн.

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким видам страхування, як добровільне майнове страхування – 679,8 млн. грн. (44,9 %) та добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 522,0 млн. грн. (34,5 %).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 297,1 млн. грн. (19,6 %), з добровільного страхування відповідальності — 15,5 млн. грн. (1,0 %).

Валові страхові виплати у травні місяці збільшились на 4,2 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 298,9 млн. грн.).

Також було проаналізовано показники діяльності з таких видів страхування, як КАСКО, добровільне медичне страхування та обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Так, по КАСКО валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-травня 2019 року склали 973,2 млн. грн., валові страхові виплати – 537,2 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 55,2 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 5,4 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 4,5 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у травні місяці зменшився на 16,0 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 191,7 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат збільшився на 5,4 % (до 112,7 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 12,0 в.п.

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-травня 2019 року склали 787,8 млн. грн., валові страхові виплати – 455,0 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 57,8 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав -9,8 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 1,4 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у травні місяці збільшився на 14,5 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 153,7 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат зменшився на 1,8 % (до 93,8 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 10,1 в.п.

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-травня 2019 року склали 463,2 млн. грн., валові страхові виплати – 286,5 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 61,9 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 7,7 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 2,9 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у травні місяці зменшився на 7,7 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 101,8 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат збільшився на 4,4 % (до 60,0 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 6,8 в.п.

Участь у проекті «Відкрите страхування» для страхових компаній, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-травня 2019 року взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, ВіДі-СТРАХУВАННЯ, ЄВРОІНС, ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕР-ПЛЮС, МОТОР-ГАРАНТ, НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, ПЗУ УКРАЇНА, ПРОВІДНА, ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ, РАРИТЕТ, ТЕКОМ, УКРФІНСТРАХ, УНІКА, Ю.Ес.Ай.

Проект «Відкрите страхування» було започатковано Лігою страхових організацій України у 2008 році з метою поліпшення стандартів розкриття інформації про діяльність учасників страхового ринку, публічного оголошення фінансових показників, дотримання політики прозорої діяльності і доступності інформації.