Ліга страхових організацій України підготувала пропозиції до деяких законодавчих актів України щодо фінансового забезпечення подорожуючих шляхом страхування

Ліга страхових організацій України підготувала пропозиції до деяких законодавчих актів України щодо фінансового забезпечення подорожуючих шляхом страхування та направила 21 вересня 2020 року їх до підкомітету з питань туризму та курортів Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики та до Державного агентства розвитку туризму.

Як зазначив віце-президент ЛСОУ Олександр Залєтов, законопроєкт передбачає врегулювання питань фінансового забезпечення виконання туроператором зобов’язань перед туристами під час організації виїзного туризму. Зокрема договір про надання фінансового забезпечення (банківська гарантія та/або договір страхування) має передбачати, що у випадку невиконання туроператором (повністю або частково) зобов’язань перед туристом за договором на туристичне обслуговування, фінансова установа здійснює оплату витрат, пов’язаних з організацією:

  • повернення до України туриста, який перебуває поза межами України, та його проживання до такого повернення;
  • повернення туристу оплаченої ним вартості турпродукту (авансових платежів) у випадку ненадання такого турпродукту, якщо подорож так і не почалася;
  • повернення різниці між оплаченою вартістю і вартістю фактично наданих послуг, якщо подорож почалася, але послуги надані частково.

Договір про надання фінансового забезпечення може також передбачати додаткові випадки невиконання туроператором (повністю або частково) зобов’язань перед туристом за договором на туристичне обслуговування.

Крім цього законопроект врегулює питання страхування туристів (страхування медичних витрат та від нещасних випадків) при здійсненні туристичних поїздок та інформуванні туристів про умови надання фінансового забезпечення та страхування.

Законопроект про страхування подорожуючих